Pågående projekt

Fogning av glasfasad på Hilton frösunda.

Fogning av fasadpartier på järfällas nya badhus.

fogning diverse fogar i anslutnar vägg och takvinklar på NEO huddinge sjukhus.

Fogning förbindelsegångar på SEB:s nya kontor i Solna

brandtätning runt samtliga brandpartier invändigt SEB

i sammarbete med Åkersberga fog och byggtjänst fogar vi samtliga fönster och övrig fogning

på JM:s nya bostäder i upplandsväsby.