I sammarbete med åkerberga fog och byggtjänst.

Sen årskiftet 16/17 ingick Mjukfog Sverige AB och Åkersberga fog och byggtjänst sammarbete.

Besök gärna www.fogbygg.se