Mall of Scandinavia -Fogning av samtliga glastak och glasfasader