Scandic Värthamnen

Tätning av glastak, bottenförsegling, fogning runt brandluckor samt toppförsegling av rutor Beställare: Narva Project
2016-10/5742407-atzdl.jpg
2016-10/5742413-yyih9.jpg
2016-10/5742409-hb2rf.jpg