Referenser

Solna N8 -Fogning brandpartier åt HL-Fasader samt fogning åt PEAB

Norrtäljeporten -Fogning partier, vindsfång mm i samtliga butiker åt COBAB

Mall of Scandinavia -Fogning av samtliga glastak och glasfasader

Biocenter Uppsala

2016-10/5742117-nfsbz.jpg

Structual glazing fogning av fasad Beställare: Narva project

Läs mer

Brandstation Nyköping

2016-10/5742257-ccvta.jpg

Prefab fogning, Tätning av rörgenomföringar, Fogning inv av trappor, pelare mm Beställare: Byggmästarna i Nyköping AB

Läs mer

Scandic Värthamnen

2016-10/5742407-atzdl.jpg

Tätning av glastak, bottenförsegling, fogning runt brandluckor samt toppförsegling av rutor Beställare: Narva Project

Läs mer

Vattenfall Nyköping

2016-10/5741853-kahdw.jpg

Fogning/ Tätning mellan betongblock. Beställare: Byggmästarna i Nyköping AB

Läs mer

KV Blåmannen

2016-10/5742629-bri1c.jpg

Gjutning av glasräcken, Montage av handleder, rostfria profiler, SG-fogning glasväggar mm. Beställare: RANOVA Projekt AB

Läs mer

Lite olika fogar från flera projekt

2016-10/5742733-vksx6.jpg

Kv. grisselmaren , Heving och Hägglund AB. Sthlm Waterfront , PEAB. Täby centrum , COBAB. Fogning golv, Ekenhuset. Psykiatrins hus Uppsala , Narva Project. KV. Styrpinnen, Narva Project

Läs mer